Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: juliol, 2020

NORMATIVA D’ACCÉS PER ELS USUARIS DEL CENTRE (COVID-19) / NORMATIVA DE ACCESO PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO (COVID-19)

D’acord amb la normativa vigent, és obligat l’ús de mascareta (cal portar-la neta i col·locada correctament). / De acuerdo con la normativa legal vigente,  es obligatorio el uso de mascarilla  (debe estar límpia y colocada correctamente). A l’entrada del centre, és obligat desinfectar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica dels dispensadors col·locats amb aquesta finalitat. / A la entrada del centro,  es obligatorio desinfectarse las manos  con la solución hidroalcohólica de los dispensadores colocados a tal fin. És obligat desinfectar la sola de les sabates i les rodes de cotxets a l’estora col·locada a l’entrada del centre. / Es  obligatorio desinfectar la suela de los zapatos y ruedas de cochecitos  en la alfombra colocada en la entrada del centro. Cada vegada que assisteixi al servei es mesurarà la temperatura , tant a l’infant com a l’acompanyant. Si algun d’ells té una temperatura superior a 37,3ºC, ni l’infant ni acompanyant podran accedir al centre. / Cada vez que assist