Circuït de queixes, reclamacions, suggeriments o agraïments

 

Per a qualsevol queixa, reclamació, suggeriment o agraïment en relació al servei, tenim a la seva disposició els fulls de reclamacions i/o suggeriments que facilita el Departament de Drets socials.

Aquest s’ha d’adreçar a la Unitat de Tuteles i Atenció Precoç de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat (DGAPD) i es pot presentar: