Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: gener, 2022

NORMATIVA D’ACCÉS PER ELS USUARIS DEL CENTRE (COVID-19) – ACTUALITZACIÓ / NORMATIVA DE ACCESO PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO (COVID-19) - 17/01/2022

Els recordem que aquest servei depèn del Departament de Drets Socials i, per tant, elaborem els nostres protocols d’actuació respecte la situació de COVID-19 d’acord amb les instruccions rebudes del nostre Departament. Degut a això, els recordem: /  Les recordamos que este servicio depende del Departament de Drets Socials y, por lo tanto, elaboramos nuestros protocolos de actuación frente la situación de COVID-19 de acuerdo con les instrucciones recibidas des nuestro Departamento. Según esto, les recordamos: ·          D’acord amb la normativa vigent, és  obligat l’ús de mascareta  (cal portar-la neta i col·locada correctament) /  De acuerdo con la normativa legal vigente,  es obligatorio el uso de mascarilla  (debe estar límpia y  colocada correctamente). ·          Es recomana que els infants de 3 a 5 anys portin mascareta infantil higiènica homologada, sempre que la tolerin. /  Se recomienda a los niños/as de 3 a 5 años lleven mascarilla infantil higiénica homologada, siempre